Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Utflykt, vänner, hälsa … livet som det är

| 0 comments

Vilka härligt varma och sköna dagar vi har just nu – i alla fall här i Skåne. Tänk det var 11 grader i morse kl 6. Lite småmulet och grått, men ljummen temperatur. Lite senare kom solen. I helgen träffade jag två gamla tjejkompisar från tiden på Särö när våra barn var små. Jag bestämde mig för att inte ta motorvägen utan köra småvägar upp till Skenetrakten. Älskar det! Jag hade dock inte räknat med att vägarna till 60 % skulle bestå av grusvägar och att det bitvis var små skogsvägar med två hjulspår och en hög grässträng i mitten. Det gick alltså inte så fort. 17 mil tog över 3,5 timmar.

Trädkoja

Trädkoja längs med vägen

Längs med vägen hittade jag ett underbart litet ekologiskt bageri och sommarkafé. Jag köpte med mig härligt bröd som var alldeles nybakat och varmt! De bakar allt själva i vedugn med bara ekologiska ingredienser. Tur att jag bor långt ifrån! Det hade varit svårt att motstå.

Bäckahästens bagare 1Vi tillbringade helgen i en stuga precis vid en sjö utanför Skene. En jättemysig stuga med underbar utsikt över sjön. Tända ljus, sprakande brasa, god mat! Oj, vad vi pratade och hade det trevligt. På lördagen blev det en loppisrunda i Skene/Kinna på förmiddagen. Efter lunch tillbringade vi ett par timmar i svampskogen. Det fanns inte jättemycket svamp, men tillräckligt för var sin smaskig kantarellmacka till middag! Under helgen har jag lärt mig lite mer om livets väsentligheter. T ex har jag tidigare inte förstått värdet av att måla ögonbrynen. Nu har jag dock utbildats i denna sköna konst. Jag är ju väldigt lat när det kommer till smink och fix. En bra dag blir det lite mascara. That´s it.

Utsikt från stugan

Utsikt från stugan

På söndagen körde jag direkt ner till Båstad för att träffa gruppen där. Det blev tid till en härlig promenad längs med havet innan träffen. Outsägligt vackert! Spåren efter mina fötter försvann utan att lämna några rester kvar. Precis som alla upplevelser, tankar och känslor. Jag älskar att möta andra och utforska vår verklighet. Undersöka om det vi har lärt oss om vår upplevelse av verkligheten verkligen är som vi tror. Ett successivt öppnande av dörrar som frigör livskraft, mod och glädje!

Spår i sandenIgår fick jag svar från vårdcentralen. Borreliaprovet var som väntat negativt. Nu vet jag visserligen att det inte säkert utesluter borrelia, men det räcker för mig just nu. Kolesterolprovet visade att mitt mycket höga värde har gått ner. Det är fortfarande förhöjt, men det faktum att det har förändrats gör att jag avvaktar med mediciner! Den forskning jag hade läst om 5:2 dieten verkar alltså stämma. Den sänker kolesterolvärdet. Kanske beror det mest på viktnedgången – men den i sin tur beror ju på 5:2 för mig.

Strand i BåstadJag blev så berörd av all omsorg och omtanke från er läsare efter det senaste blogginlägget om min hälsa. Stort och varmt tack!!! Jag fick bl a flera tips på nya böcker att läsa!  Imorgon bär det iväg till Göteborg för handledning. Livet som det är! En ofattbar nåd oavsett innehåll och omständigheter! Tacksam!

 

Excursion, friends, health … life as it is

What wonderfully warm and beautiful days we have right now – at least here in Skåne. Imagine – it was 11 degrees this morning at 6. Cloudy and gray, but warm. The sun came out later. This weekend , I met two old girlfriends from my time at Särö when our children were small. I decided not to take the highway up, instead I chose smaller roads to Skene. Love that! However, I had not counted on the roads being gravel roads to 60 % and even small forest roads with two wheel tracks and high grass in the middle. It did not go so fast. 17o km took over 3.5 hours.

Along the way , I found a wonderful little organic bakery and summer cafe. I bought a lovely loaf of bread that just came out of the oven! Everything is baked in the wood oven with only organic ingredients. Luckily I live far away ! It would have been hard to resist.

We spent the weekend in a cabin beside a lake outside Skene . A very nice cottage with wonderful views of the lake. Candles , crackling fire , good food ! Wow, we talked and had a good time. On Saturday morning we took a flea market round in Skene / Kinna. After lunch , we spent a few hours in the mushroom forest. There was not a lot of mushrooms, but enough to make three yummy chantarelle sandwiches for dinner! Over the weekend , I learned a little more about life’s essentials. For example, I had not understood the value of painting your eyebrows. But now I am trained in this beautiful art . I’m very lazy when it comes to makeup and fixings. On a good day some mascara. That’s it .

On Sunday I drove straight down to Båstad to meet the group there. I had time for a lovely walk along the sea before the meeting . Unspeakably beautiful! The traces of my feet disappeared without leaving any residue behind. Like all experiences, thoughts and feelings. I love to meet others and explore our reality. Examining if what we have learned about our experience of reality really is as we think. A gradual opening of the doors that release vitality , courage and joy !

Yesterday I received answers from my doctor. The test for Lyme disease was negative , as expected . I know though that it may not exclude Lyme disease, but it is enough for me right now. The cholesterol test showed that the previously very high numbers had gone down. They is still somewhat high , but the fact that it has changed makes me hold off on medications! It seems that what I read about the effects of the 5:2 diet are true. It decreases cholesterol levels. Maybe it is only due to the weight loss, but that in turn is thanks to 5:2.

Jag was so touched by all the care and concern from the readers after the last blog post about my health. Warm and sincere thanks ! I got several ideas for new books to read for instance! Tomorrow I am off to Gothenburg for tutoring. Life as it is! An incomprehensible grace regardless of content and circumstances! Grateful !

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco