Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Dagar i Cork

| 0 comments

Så är jag tillbaka i underbara Cork igen. Cork är Republiken Irlands näst största stad med ca 190 000 invånare. Den ligger på öns sydvästra sida. Citykärnan ligger vackert på en ö mellan två flodarmar av floden Lee. Staden har också en stor naturhamn. Det är alltså mycket vatten och det ger atmosfär till staden. Den ligger dessutom omgärdad av kullar på flera sidor. Det är trivsam stämning och vänliga människor mest överallt.

Vår utsikt

Taxin till min son och hans familj kördes av en irländare som jag ärligt talat nästan inte förstod någonting av vad han sa. Jag insåg snabbt att det bästa var att le och nicka, skratta där han skrattade och låtsas som om jag förstod. Det är väldigt olika hur lätt det är att förstå irländarna. Oftast förstår jag ganska bra – speciellt efter en liten stund. Men ibland verkar det helt omöjligt. När de pratar iriska förstår jag förstås inte ett dyft. Det är ett levande språk här. Alla skyltar och samhällsinformation är både på engelska och iriska och barnen lär sig iriska i skolan.

Grannen

Det var förstås härligt att träffa Vincent och hans föräldrar igen. Senaste gången var i november och på sex månader hinner det hända mycket. Jag är så tacksam för Skype under tiden emellan våra träffar. Vincent är nu nio månader och en stor, glad och fin liten kille. Att tillbringa all tid med en liten baby är som att stoppa tiden. Det finns inget annat än det som är just nu. Mycket vilsamt och rogivande. Igår var jag barnvakt några timmar och det var så roligt. Vi var mest utomhus i den härliga försommarvärmen. Allt är intressant för ett litet barn – i alla fall en kort stund! Allt från att krypa i gräset och känna de nya sensationerna till att titta på duvor som matas. Genom honom fick jag en möjlighet att  tydligt också uppleva livets mirakel. Detta så speciella ögonblick som aldrig kommer att komma igen. Även när han inte är så glad, trött, hungrig eller gnällig är det något så flytande över det. Inget stannar. Ena ögonblicket gråt och nästa ett stort leende. Uppenbart att allting kommer och går utan att lämna några spår. Så tacksam och glad.

Vincent 2

Vädret här är fantastiskt. Solen skiner och det är så varmt! Annars är min erfarenhet att det oftast regnar här. I alla fall några droppar de flesta dagarna. Växtligheten har hunnit några veckor längre än hemma och gör skäl för sitt namn Den gröna ön. Det känns fantastiskt att få en försmak av det som kommer alldeles strax hemma.

VårEn annan aspekt av att vara med småbarn på dagarna är att jag är helt slut på kvällen och sover som en klubbad säl!

 

Days in Cork

I’m back in lovely Cork again. Cork is the Republic of Ireland’s second largest city with about 190 000 inhabitants. It is located on the southwest side of Ireland. The city center is beautifully situated on an island between two river arms of the River Lee. The city also has a large natural harbor. So it is a lot of watereverywhere and it gives a lot of atmosphere to the town. It is also surrounded by hills on multiple pages. It’s pleasant atmosphere and friendly people most everywhere.

The taxi to my son and his family was run by an Irishman that I honestlydid not understand anything of what he said. I quickly realized that the best thing was to smile and nod, laugh when he laughed and pretend that I understood. It’s very different how easy it can be to understand the Irish. Most often, I understand quite well – especially after a few moments. But sometimes it seems completely impossible. When they speak Irish, I understand of course, not a jot. It is a living language here. All billboards and public service announcements are in both English and Irish, and the children learn Irish in school.

It was of course great to see Vincent and his parents again. Last time was in November, and in six months a lot has happened. I am so grateful for Skype during the time between our meetings. Vincent is now nine months old and a big, happy and nice little boy. To spend all this time with a little baby is like stopping time. There is nothing other than that right now. Very restful and soothing. Yesterday I was babysitting for a few hours and it was so much fun. We were mostly outdoors in the glorious early summer heat. Everything is interesting for a small child – at least for a short while! Everything from crawling in the grass and feel the new sensations to watching pigeons being fed. Through him, I got an opportunity to clearly also experience the miracle of life. This moment is a special moment that will never come again. Even when he is not so happy, tired, hungry or cranky there is something so fleeting about it. Nothing stays. One moment they are crying and the next there is a big smile. Clearly, everything comes and goes without leaving any trace. So grateful and happy.

The weather here is fantastic. The sun is shining and it’s sowarm! Otherwise, my experience is that it usually rains here. At least a few drops most days. Nature is a few weeks ahead of at home and Ireland really deserves its nicknamn ” The Green Island”. It feels great to get a taste of what’ll be come soon at home. Another aspect of being with young children is that I am completely exhausted at night and sleep like a clubbed seal!

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco