Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Livet händer

| 0 comments

Vaknar till den stillhet, tystnad och öppenhet som alltid är basen i alla upplevelser, men som är extra tydlig på morgonen innan tankar börjar beskriva allting. Vilsamt, njutbart och vaket. En sådan bra påminnelse inför dagen. Hörande framträder. Tanken att en bil kör förbi passerar och plötsligt finns världen och med den jag. Ligger kvar en stund och är så glad för det. Glad för att jag får uppleva allt som finns att uppleva. Jag tycker verkligen att livet är väldigt spännande och intressant.

Igår skulle jag åka till Malmö. Det var kallt och snöigt. Verkligen tuffa väderförhållanden för långa bilfärder. Jag körde långsamt, låg i höger körfält och såg till att hålla bra avstånd till bilen framför mig. Lastbilen bakom mig gjorde inte det. Han sniffade mig i baken hela tiden. Det är en del av livets omständigheter som jag inte kunde göra något åt i det ögonblicket även om jag försökte först genom att ge tecken med händerna. Det är så uppenbart hela tiden hur lite kontroll vi har över skeenden, men att vi har ett val i stunden hur vi ska hantera det. Att slappna av och t ex bli medveten om andningen och vad som sker i kroppen kan räcka för att fokus hamnar där vi är som bäst och vet mest – i vårt naturliga ledarskap som alltid är närvarande, men som vi så lätt glömmer bort.

När jag kom till Malmö snöade det för fullt. Verkligen!!! Mycket vackert.

Stortorget, Malmö

Sedan var jag hos underbara ekofrisören Wivecka i Ramlösa (Carpe Naturam). Här är det lugnt, avslappnande och skönt. Finns det något skönare än när någon masserar ens hår? I det ögonblicket känns det i alla fall som om detta är den ultimata njutningen.

Carpe Naturam

På vägen hem var motorvägen avstängd nordöst om Helsingborg. Jag hörde på radion om en svår olycka. Jag var – och är – så tacksam att få köra den här omvägen i stället för att vara en av de som varit med om olyckan bara en timme efter att jag kört där på vägen söderut. Tänker på alla dessa människor och deras olika livsöden som så snabbt och oväntat förändrats. En sekund vars konsekvenser berör otroligt många människor; familj, vänner, vårdpersonal, räddningspersonal m fl. Jag önskar dem alla det allra bästa under dessa tuffa och utmanande omständigheter.

När jag var och tog en sänka på min vårdcentral alldeles nyss pratade jag med Ann-Christine – som stack mig utan att det kändes – om vilken gåva det är att kunna se och uppskatta det fina, vackra, goda i det här ögonblicket oavsett hur jag skulle kunna beskriva det.  Det kan kännas mer naturligt för vissa, men är något som alla kan träna sig att upptäcka hos sig själv.

Idag är en så vacker dag. En riktig vinterdag. – 16 grader, snö och sol. Jag önskar er alla en underbar dag oavsett väder och omständigheter.

Vitt, vitt och lite grått

 

Life happens

I wake up to the stillness, silence and openness that always is the base of all the experience, but that is especially clear in the morning before thoughts begin to describe everything. Restful, enjoying and awake. Such a good reminder for the day. Hearing emerges. The idea that a car drives past pass and suddenly the world exists and so do I. I am so happy for this. Happy because I get to experience everything there is to experience. I really think that life is very exciting and interesting.

Yesterday, I went to Malmö. It was cold and snowy. Really tough weather conditions for long road trip. I drove slowly, stayed in the right lane and made sure to keep good distance from the car in front of me. The truck behind me did not. He sniffed me in the butt all the time. It is part of life’s circumstances that I could not do anything about at the moment although I tried first by giving signs with my hand. It is so obvious all the time how little control we have over events, but we have a choice in the moment how we handle it. To relax and, for example, become aware of your breathing and what happens in the body may be enough to place focus where we are at our best and know the most – in our natural leadership that is always present, but that we so easily forget.

When I came to Malmö snowed in full swing. Really! Very beautiful.

Then I was at the wonderful organic hairdresser Wivecka in Ramlösa (Carpe naturam) for a hair cut. Here it is quiet, relaxing and comfortable. Is there anything more beautiful than when someone is massaging one’s hair? In that moment, it feels anyway as if this is the ultimate pleasure.

On the way home the  the highway was closed north east of Helsingborg. I heard on the radio about a serious accident (the most serious accident ever in Sweden). I was – and is – so grateful to have to do this detour instead of being one of those who experienced the accident just an hour after I drove there on the road south. Thinking of all these people and their different fates that so quickly and unexpectedly changed. A second whose consequences affect an incredible number of people; family, friends, health professionals, emergency responders and others. I wish them all the very best during these difficult and challenging circumstances.

When I was and took my sedimentaion rate in my clinic just now I spoke with Ann-Christine – who took the test without me feeling anything – about what a gift it is to be able to see and appreciate the beautiful, good in this moment, no matter how we would describe it. It may feel more natural to some, but is something that anyone can train themselves to discover in themselves.

Today is a beautiful day. A real winter day. – 16 degrees, snow and sun. I wish you all a wonderful day regardless of the weather and circumstances.

 

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco