Livet som det är

Vardagliga reflektioner om livet i stort och smått

Vår bästa tid är nu!

| 0 comments

Kl 6 i morse var det 5 grader ute och redan kl 8 hade det gått upp till 19 grader. Vädret är lika opålitligt som alla andra upplevelser som kommer och går. En bra påminnelse om att om vi tror att vår lycka handlar om omständigheter, om det som kommer och går, blir vi lätt besvikna. Bättre att slappna av och låta det som är vara som det är. Även om det kanske är upplevelser av obehag eller oro. Då är vi garanterade att vara okej oavsett vad som händer i stället för att gå och hoppas och vänta på bättre tider. Bästa tiden är det här tidlösa ögonblicket. Bättre än så här blir det aldrig eftersom detta är det enda ögonblicket vi har.

Vår bästa tid är nu

Vår bästa tid är nu,
vem minns den snö som kanske föll i fjol?
vår bästa tid är nu,
vem vet om morgonda’n har sol, har sol, har sol?

Håll fast en kort sekund
och lev och älska nu så märker du
det blir en härlig stund,
Därför vår bäst tid är nu, är nu, är nu!

Nu – ej någon bortglömd dag – i går
nu – din morgondag kan ingen spå.

Håll fast en kort sekund
och lev och älska nu så märker du
det blir en härlig stund,
Därför vår bäst tid är nu, är nu, är nu!

Härlig text fast någon kort sekund kan vi inte hålla fast. Varken en lång eller kort. Jag är så glad för det. Det är här möjligheten till varaktigt välbefinnande finns.

Vackert gräs!

Min morgonpromenad blev oväntat kort idag. :) Först upptäckte jag när jag gick ner mot vägen från mitt hus att det är väldigt lätt att dra upp ogräs efter allt regn som varit de senaste dagarna. Mycket tillfredsställande. Sedan när jag väl kommit 50 meter fastnade jag i total fascination över en ekorre i ett träd. Vilka förtjusande varelser de är. Och så perfekt anpassade till sitt liv. Han styrde tjusigt med svansen när han så småningom flög mellan grenarna! Ännu ett bevis på naturens fulländning.

Ellagården i sommarskrud

När jag sedan kom till Ellagården, min granngård, ville jag absolut hälsa på djuren. Ellagården är en ideell förening som erbjuder barn och vuxna möjligheten att känna på livet på landet förr i tiden. Här finns det höns av någon gammal lantras, getter, ett lamm och två belgiska jättekaniner. Rättare sagt det var två kaniner tills den ena lyckades para sig med en vildkanin genom nätet. Nu är de sju! Fast de små ligger inne och växer i lugn och ro.

Tuppen och hans hönor

Därefter såg jag ett så vackert grässtrå. Älskar gräs. Också de så perfekta precis som de är. Det blev en härlig försommarbukett i stället. På ängen växer prästkragar, nyutslagen klöver i en underbar nyans m m. Det är en härlig känsla att ta del av naturens rikedom och att också flytta med en del in. Tänker med tacksamhet på min svärmor som en gång lärde mig vad alla blommor ute i naturen heter.

Getabocken

I dag är det fastedag. Jag kör måndag och torsdag. Det blir ett kokt ägg med många gröna blad och lite egen dressing vid lunch. Underbart nu att bara kunna gå ut och frossa i egna ekologiska blad. De växer så det knakar i odlingsbädden med Bokashi i botten. Sedan blir det keso, hallon och blåbär till middag. Totalt 500 kalorier. (Jag har skaffat appen Kaloriräknaren. Praktiskt!) Gott, mättande och mycket tillfredsställande. Känns verkligen skön att låta kroppen vila en dag. Eftersom jag också dricker en hel del vatten känner jag ingen hunger.

Försommarbukett

 

 

Önskar dig en underbar Midsommarvecka. Den ljusaste veckan på året. Njut!

 

The best time is NOW!

At 6 o´clock, it was 5 degrees outside and already at 8 am, it had gone up to 19 degrees. The weather is just as unreliable as any other experience that come and go. A good reminder that if we believe that our happiness is about circumstances, about what comes and goes, we become easily disappointed. Better to relax and let what is be as it is. Although there may be experiences of discomfort or concern. Then we are guaranteed to be okay no matter what happens, instead of hoping and waiting for better times. The best time is this timeless moment. As good as it will ever be because this is the only moment we have.

My morning walk was unexpectedly short today. :) I first discovered when I went down to the road from my house that it’s very easy to pull up the weeds after all the rain these last days. Very satisfying. Then once I reached 50 meters I fell in total fascination of a squirrel in a tree. What adorable creatures they are. And so perfectly adapted to their life. He steered with his tail when he eventually flew through the branches! Another proof of nature’s perfection.

When I came to Ellagården, my neighbor’s farm, I absolutely wanted to say hi to the animals. Ellagårdden is a nonprofit organization that offers children and adults the opportunity to know the country life from the past. There are old time chickens, goats, a black lamb and two Belgian giant rabbits. Rather it was two rabbits until one managed to mate with a wild rabbit through the net. Now they are seven! The babies are locked into a small space to grow in peace and quiet.

Then I saw such a beautiful blade of grass. Love the grass. They are also so perfect just as they are. It became a lovely early summer bouquet instead of a long walk. In the meadow there are lots of different flowers,  daisies and clover for instance.. It’s a great feeling to share the riches of nature and to also take some of it indoors. I am reminded with gratitude to my mother-in-law who once taught me the names of wild flowers.

Today is a day of fasting. I fast Mondays and Thursdays. I will have a boiled egg with a lot of green leaves and a little self-dressing for lunch. It is great now to simply be able to go out and revel in my own organic green leaves. They are growing fast in the  bed with Bokashi in the bottom. Then I will have cottage cheese, raspberries and blueberries for dinner. Tasty, filling and very satisfying. Feels really nice to let the body rest for a day. Since I also drink a lot of water, I feel no hunger.

Wishing you a wonderful Midsummer week. The brightest and lightest week of the year. Enjoy!

Share

Leave a Reply

Required fields are marked *.


[+] kaskus emoticons nartzco